Zaujala Vás má práce?

 Máte zájem o plastiku, portrétní bystu či jiný předmět uměleckého charakteru?

 Kontaktujte mě!

 Sjednáme si osobní schůzku a prodiskutujeme Vaši představu o výsledném díle. Pokud jasnou představu nemáte, nevěšte hlavu! Mám dostatek zkušeností, znalostí a kreativity na to, abych vám poradil nebo vašemu nápadu dodal konkrétní vizuální podobu.

 Zpracuji návrh (skica, 3D model), upřesním materiál, odhadnu časový rámec potřebný k vyhotovení a vypracuji finanční kalkulaci.

 Spolu podepíšeme smlouvu o dílo, která bude předchozí ujednání garantovat.

 A následuje samotná tvorba a realizace díla

 Po dokončení práce Vám dílo předám na základě předávacího protokolu (včetně záručních podmínek a ostatních formalit)