Pokušení

Popis:  vlastní tvorba
Období realizace: 2014